Znamy już wyniki konkursu „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanego w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. Nagrody otrzyma aż 37 autorów najciekawszych pomysłów oraz szkoły, które reprezentują. 

Konkurs dotyczył opracowania pomysłu na lokalną inwestycję – w szkole lub najbliższym otoczeniu. Zespoły uczniów wraz z nauczycielami wskazywały zmiany, jakie byłyby korzystne dla lokalnej społeczności. Do oceny wpłynęło łącznie 131 prac konkursowych. Oceniano je w dwóch kategoriach wiekowych – oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W tegorocznej edycji nauczyciele w zgłaszanych pomysłach dostrzegli dużą potrzebę integracji uczniów, wspólnego, kreatywnego spędzania czasu, a także tworzenia miejsc relaksu na terenie szkół. Wśród zwycięzców znalazł się między innymi projekt III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach, w którym zaplanowano budowę pierwszego w mieście pola do gry w minigolfa, wraz z infrastrukturą i aranżacją zieleni. Wśród nagrodzony prac znalazły się też projekty związane ze szkoleniami rozwijającymi kreatywne i techniczne kompetencje uczniów, np. projekt zakładający przeprowadzenie kursu „Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy i programowanie robotów” zgłoszony przez zespół z  II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Wśród nagrodzonych prac znalazły się też projekty społeczne, w których dostrzeżono konieczność wspierania osób ze szczególnymi potrzebami. Taki pomysł  przedstawił między innymi zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem, który w projekcie pn. „Społeczny Klub Kreatywnego Fryzjera EFEKT” zaplanował świadczenie bezpłatnych usług fryzjerskich dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zwycięskie szkoły otrzymają monitory interaktywne o wartości 8500 zł, zaś nauczyciele, którzy zgłosili projekty – tablety o wartości 700 zł i dyplomy.

Lista zwycięzców jest dostępna na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/laureaci-konkursu-projekt-szkola/