„Lekcja o Funduszach Europejskich” – wyniki rekrutacji

 1 września ruszyła rekrutacja do projektu  „Lekcja o Funduszach Europejskich” .  Wiemy już ilu uczniów weźmie udział w projekcie.

 „Lekcja o Funduszach Europejskich” to projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, realizowany przez PRownia – Sztuka Relacji, który od 2011 r. realizowany był cyklicznie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Polski Wschodniej. W tym roku do projektu zaproszone zostały również szkoły z obszaru województwa mazowieckiego regionalnego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów).

Do tegorocznej edycji  akcji przystąpiło ponad 12 000 uczniów ze szkół ponadpodstawowych
z obszaru 6 województw i blisko 2000 uczniów ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

– Zainteresowanie projektem  z roku na rok jest coraz większe.  W tym roku musieliśmy zamknąć wcześniej rekrutację szkół ponadpodstawowych, ponieważ liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła liczbę materiałów przygotowanych na potrzeby akcji. Cieszy nas zainteresowanie projektem i chęć przekazywania uczniom wiedzy, z tak ważnych tematów, jakimi są zagadnienia rozwoju lokalnego – podkreślają organizatorzy.

 Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę planszową i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”.

Wszystkie zakwalifikowane do projektu placówki przed startem lekcji w swoich szkołach otrzymają paczki z materiałami dydaktycznymi: broszurami dla uczniów, grami planszowymi i szczegółowymi scenariuszami zajęć.

Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni.

– Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, ponieważ jest on okazją nie tylko do wygrania cennych nagród, ale też realnego włączenia młodzieży w proces planowania zmian w swoich miejscowościach i zdobywania umiejętności pisania wniosków do budżetu obywatelskiego – podsumowują organizatorzy.