Pod koniec marca br. PRownia zakończyła cykl szkoleniowy dla Związku Pracowdawców Warszawy i Mazowsza. W zajęciach z zakresu profesjonalnego przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych wzięło udział ok. 30 osób – przedstawicieli wszystkich czterech stron dialogu społecznego, prowadzonego na poziomie regionalnym (strona rządowa, samorządowa, związki zawodowe, organizacje pracodawców), którzy aktualnie lub potencjalnie mogą pełnić funkcje w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego lub ich zespołach roboczych.

Szkolenia odbyły się w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni.