Zakończyliśmy prowadzenie szkoleń pt. „Marketing usług lotniczych i spedycji”, które prowadzimy w ramach projektu „Jak przewieźć słonia samolotem” w Technikum Lotniczym w Warszawie, na zlecenie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2014 r. a zakończyły pod koniec czerwca 2015 r. Podczas zajęć, omawiając zagadnienia marketingu i spedycji staraliśmy się „zaszczepić” w uczniach zainteresowanie nowoczesnymi formami marketingu, a zwłaszcza promocji.