W listopadzie rozpoczęliśmy realizację kampanii komunikującej ideę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ IŻŻ) w związku z realizacją Projektu (SPPW) KIK/34 ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Naszym zadaniem będzie:

  • przygotowanie koncepcji i hasła kampanii,
  • przygotowanie materiałów kampanii (advertoriali do mediów klasycznych elektronicznych dotyczących idei NCEŻ skierowanych do kluczowych grup docelowych),
  • opracowanie i realizacja mediaplanu

Ponadto, w ramach kampanii będziemy odpowiedzialni za zaprojektowanie, produkcję i dostarczenie materiałów promocyjnych NCEŻ: teczek, toreb reklamowych i ulotek promocyjnych.

Istotnym elementem kampanii będzie także konferencja prasowa inaugurująca utworzenie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, która odbędzie się 19 stycznia 2017 r. w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia. Podczas konferencji zostanie zaprezentowana sonda uliczna, której przeprowadzenie i produkcja także należy do zadań agencji.

Już teraz serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!