Eksperci PRownii w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” świadczą usługi marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorstw społecznych na terenie subregionu konińskiego.

Celem usług, które świadczą eksperci PRownii jest kształtowanie spójnego i atrakcyjnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej na lokalnym rynku. Są to m.in. wykonanie strony internetowej, wykonanie logotypu i księgi znaku oraz wykonanie projektu papieru firmowego. Projekt potrwa do września 2018 r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.