W lipcu br. rozpoczął się kolejny, trzeci rok projektu Trade Milk. Podobnie jak w roku poprzednim za zarządzanie projektem odpowiedzialny jest Ekspert PRowni. Celem projektu jest promocja wybranych, europejskich produktów mlecznych na rynku Chińskiej Republiki Ludowej.

W ramach programu Ekspert PRowni odpowiada za zarządzanie projektem i koordynację wielu działań realizowanych w ramach projektu, w tym za działania mediowe, komunikację internetową i organizację różnego rodzaju wydarzeń (m.in. konferencji prasowych i misji gospodarczych na terenie Chin).

Szczegóły projektu: www.trademilk.eu