W dniach 23-29 kwietnia 2017 r., w ramach programu Trade Milk odbyła się misja gospodarcza B2B przedstawicieli europejskich producentów wyrobów mlecznych do Chin. Misja objęła trzy miasta: Kanton, Hong Kong oraz Pekin. Koordynatorem i prelegentem podczas misji był Ekspert PRownia.  Dodatkowo PRownia odpowiadała za współorganizację całości wydarzenia.

W ramach misji, w każdym z wyżej wymienionych miast, dziesięciu europejskich przedsiębiorców przeprowadziło rozmowy biznesowe z przedstawicielami rynku chińskiego. Była to wyjątkowa okazja na bezpośrednie zaprezentowanie oferty europejskiej branży mlecznej, a także na nawiązanie bezpośredniego kontaktu i rozpoczęcie przyszłych relacji biznesowych. W rozmowach z europejskimi przedsiębiorcami, łącznie uczestniczyło ponad 40 firm, reprezentujących rynek chiński. Wśród chińskich przedsiębiorców znaleźli się zarówno przedstawiciele firm już importujących, jak i zainteresowanych importem produktów mlecznych z Europy, czyli przedstawiciele sieci handlowych, dystrybutorzy, hurtownicy, producenci wyrobów bazujących na produktach mlecznych.

Dodatkowo, każde ze spotkań poprzedzone było prelekcją eksperta, dzięki czemu przedsiębiorcy mogli pozyskać ogrom wiedzy na temat funkcjonowania rynku chińskiego (jego potrzeb i wymagań), oczekiwań chińskiego konsumenta, zasad związanych z eksportem produktów, a także „shelf life” produktów mlecznych w chińskim sklepie.

Misja rozpoczęła się od wizyty w Kantonie (25 kwietnia.), gdzie odbyło się pierwsze ze spotkań, zorganizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie. Rozmowy B2B, poprzedzone zostały prelekcją eksperta, przedstawiciela firmy Dezan Shira & Associates, pana Stephana O’Regan, na temat: „Rozwiązywanie sporów handlowych w Chinach”.

Kolejnym z miejsc, w których europejscy przedsiębiorcy odbyli spotkania B2B był Hong Kong (26 kwietnia Spotkanie to zorganizowane zostało pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hong Kongu. Podobnie, spotkanie również rozpoczęło się prelekcją eksperta rynku chińskiego. Pan Lauri Sulanto, przedstawiciel firmy Fintrade-Mercer Group, przybliżył uczestnikom spotkania temat: „Chińskie regulacje dotyczące produktów żywnościowych”.

Ostatnie ze spotkań odbyło się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie. Zorganizowane zostało ono we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Pekinie. Podczas części konferencyjnej, ekspert rynku chińskiego, pan Chen Yu, przedstawiciel firmy Shenzhen Qianhai Rooscn Technology Co., Ltd poruszył kwestię obecności i budowania wizerunku produktu w Chinach, wygłaszając prelekcję na temat „Kanały sprzedaży i promocji marki w internecie w Chinach”.

Oprócz spotkań biznesowych, podczas misji gospodarczej, przedstawiciele europejskich producentów wyrobów mlecznych mieli okazję odbyć dodatkowo dwa wyjątkowe spotkania. Jedno z nich miało miejsce w sieci handlowej CP Lotus Corporations, gdzie przedsiębiorcy mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za budowanie oferty sklepów i wprowadzanie do niej zagranicznych produktów, a także zapoznać się z wyglądem półek sklepowych i sposobem prezentacji wyrobów mlecznych znajdujących się w asortymencie sklepu. Drugim ze spotkań była wizyta w Eternal Asia, gdzie odbyły się rozmowy z przedstawicielem firmy, a także menagerem firmy COFCO.

Niewątpliwie, realizacja misji gospodarczej pozwoliła obu stronom na bliższe poznanie swoich ofert, a także wymagań i oczekiwań. Obecność europejskich przedsiębiorców w Chinach, a także wiedza pozyskana od ekspertów pozwoliła również lepiej poznać rynek chiński i bezpośrednio doświadczyć tego, jak on funkcjonuje w rzeczywistości. Najważniejsze jednak jest to, że misja pozwoliła na nawiązanie wielu kontaktów i przeprowadzenie wstępnych rozmów biznesowych, które powinny zaowocować licznymi kontraktami i będzie to początek trwałej współpracy w zakresie importu europejskich produktów mlecznych na rynek Chińskiej Republiki Ludowej.