W lipcu 2016 r. PRownia zakończyła działania realizowane w ramach programu „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego w ramach Funduszu Promocji Mleka, który wdraża Polska Izba Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wyżej wymieniony projekt to kampania edukacyjna, której celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski wśród dzieci ze szkół podstawowych z całego kraju.

Od lutego 2016 r. PRownia przygotowała i koordynowała cykl przedstawień teatralnych w szkołach podstawowych w całej Polsce. Jednocześnie, PRownia przez ten okres prowadziła relacje z mediami. Kontakt z mediami w całej Polsce pozwolił nie tylko szerzej rozpromować projekt, ale jednocześnie stanowił wsparcie edukacyjne w zakresie promocji spożywania mleka przez dzieci i dorosłych.

W ramach biura prasowego powstał szereg artykułów prasowych zapowiadających i relacjonujących przedstawienia, a także artykuły specjalne, traktujące nie tylko o samym projekcie, ale również o wpływie spożycia mleka i jego produktów na zdrowie człowieka. Z każdego z przedstawień opracowano relacje fotograficzne, które stanowiły doskonały materiał do działań prasowych prowadzonych w ramach kampanii na Facebooku. Efektem utrzymywanych relacji z mediami i szkołami były liczne publikacje w różnego rodzaju mediach oraz na stronach www. szkół.