17 października 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Konferencja Smart Building & Smart Cities z cyklu Green Warsaw Conferences. W tym roku za organizację konferencji odpowiada PRownia – Sztuka Relacji.

Prelegentami podczas tegorocznej konferencji będą eksperci, naukowcy i praktycy zaangażowani w optymalizację zabudowy, tworzenie stref miejskich w biurowych osiedlach czy rewitalizację wysokoemisyjnej „tkanki miejskiej”.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w miastach, a przede wszystkim budownictwu ekologicznemu, które do roku 2021, zgodnie z dyrektywą unijną, ma objąć wszystkie nowo powstałe budynki.

Uczestnicy konferencji będą rozmawiać na temat idei zrównoważonego budownictwa, wyzwań przyszłości jakie stawia projektowanie i rozprzestrzenianie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, roli developerów, przedstawicieli samorządów i mieszkańców w procesie budowania/przebudowywania miast. Rekrutacja już wkrótce!