[accordion align=””] [pane title=”Polska Izba Mleka”]
 • Prowadzenie działań w ramach kampanii promocji mleka
 • Organizacja 21 przedstawień teatralnych
 • Prowadzenie działań mediowych
 • Prowadzenie działań w social mediach
  [/pane]
[pane title=”COOPERBRAS Elżbieta Godlewska”]
 • Zarządzanie projektem „Trade Milk”
 • Działania mediowe
 • Prace graficzne
 • Wsparcie w zakresie organizacji eventów na terenie Chin
  [/pane]
[pane title=”ECORYS Polska Sp. z o.o.”]
 • Prowadzenie zajęć pt. „Trening wizerunkowy” dla uczniów Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczego nr 21 w Warszawie
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych
 • Koordynacja logistyczno – techniczna zajęć
  [/pane]
[pane title=”Leszek i Agata Sp. z o.o.”]
 • Świadczenie usług doradczych oraz opracowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
  [/pane]
[pane title=”Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz ITS Education Sp. z o.o.”]
 • Przygotowanie i przeprowadzenie 10 dni szkoleń w ramach projektu „Eko-branding. Skuteczni bo ekologiczni” z zakresu: „Strategii CSR opartych o ekologię” oraz „Ekologicznego marketingu”
  [/pane]
[pane title=”EFP Michał Komorek”]
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Eko-biuro z zakresu:
  • „Zasady komunikowania zielonego wizerunku”
  • Ekomarketing – czyli zielony wizerunek firmy usługowej
  • Eko-zakupy, czyli optymalizacja i redukcja kosztów funkcjonowania biura
  • Eko społeczna odpowiedzialność biznesu
   [/pane]
[pane title=”ITS Education Sp. z o.o.”]
 • Przygotowanie i przeprowadzenie 7 dni szkoleń w ramach projektu „Silna Marka –Zielona Marka” pt. „Jak zarządzać odpowiedzialnością społeczną MSP. Praktyki CSR w dziedzinie środowisk naturalnego”
 • Przygotowanie i przeprowadzenie 8 dni szkoleń w ramach projektu „Ekobranding” (CSR i ekomarketing)
 • Świadczenie usług doradczych oraz opracowanie strategii dla 10 MŚP z terenu województwa mazwieckiego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie środowiskowym
[/pane] [pane title=”Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej”]
 • Przygotowanie i przeprowadzenie 11 warsztatów dziennikarskich wraz z cateringiem w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL Poddziałanie 7.1.3 pod hasłem „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”, których celem było nauczenie pracowników instytucji wspierających dziecko i rodzinę umiejętności przekazywania informacji i kontaktów z mediami
[/pane] [pane title=”Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza”]
 • Przeprowadzenie 2 cykli 24 – godzinnych warsztatów, kształtujących umiejętności w zakresie WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH wraz z przygotowaniem merytorycznym i technicznym materiałów dla uczestników. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich czterech stron dialogu społecznego, prowadzonego na poziomie regionalnym (strona rządowa, samorządowa, związki zawodowe, organizacje pracodawców), którzy aktualnie lub potencjalnie mogą pełnić funkcje w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
  [/pane]
[pane title=”Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju”]
 • Eksperckie doradztwo przy realizowaniu przez Departament Konkurencyjności i Innowacyjności zadań w zakresie informacji i promocji Programu Innowacyjna Gospodarka, w szczególności związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu dla beneficjentów PO IG na najefektywniej prowadzone działania informacyjno-promocyjne w zakresie realizowanych projektów
 • Udział w konferencji podsumowującej konkurs
  [/pane]
[pane title=”D&D Communication”]
 • Projektowanie i prowadzenie kampanii na Facebook’u
 • Tworzenie stron internetowych
 • Działania w social mediach
  [/pane]
[pane title=”Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania”]
 • Realizacja szkolenia wewnętrznego z marketingu dla kadry kierowniczej. W programie zajęć znalazły się: badania marketingowe, strategie marketingowe, psychologia reklamy, marketing internetowy
  [/pane]
[pane title=”Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej”]
 • Świadczenie usług szkoleniowych (wraz z opracowaniem materiałów dydaktycznych) w zakresie:
  Zarządzanie wizerunkiem menedżera
  Zarządzanie komunikacją i trening umiejętności komunikacyjnych
  Komunikacja interpersonalna
  Kształtowanie wizerunku firmy
  Zarządzanie komunikacją wewnętrzną
  Marketing usług lotniczych[
  Motywacja w zespole
  System ocen okresowych pracowników
  /pane]
[pane title=”Wydawnictwo Business Magazine Manager”]
 • Obsługa mediowe Gali MANAGER AWARD 2013
  Działania w mediach społecznościowych: prowadzenie fan page’a na Facebooku, you tube
  Opracowanie treści na stronę www
  Opracowanie treści newslettera
  Prowadzenie relacji z mediami (zbudowanie bazy mediów, opracowanie i wysyłka informacji prasowych, zapraszanie mediów na GALĘ MANAGER AWARD 2013, przygotowanie presspacków dla dziennikarzy, obsługa mediów podczas GALI, bieżące kontakty z dziennikarzami, monitoring mediów)
  Przygotowywanie raportu[/pane]
[pane title=”Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości”]
 • Realizacja usług szkoleniowych
 • Świadczenie usług doradczych w zakresie promocji, marketingu, komunikacji, negocjacji, wystąpień publicznych, eko-biura, społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Opracowywanie strategii promocji projektów systemowych
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych do projektu Eko-biuro
[/pane] [pane title=”DTI Polska Sp. z o.o. / FIRMA 2000″]
 • Promocja projektów unijnych
 • Relacje z mediami
 • e-PR
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych
 • Organizacja konferencji
 • Szkolenia z zakresu PR i CSR
 • Opracowywanie mediaplanów i nadawanie reklam
  [/pane]
[pane title=”Healthy Lifestyle”]
 • Prowadzenie relacji z mediami
 • Newsletter
 • e-PR
 • Współpraca z blogerami
 • Akcje specjalne
  [/pane]
[pane title=”Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej”]

Prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Autoprezentacja
 • Budowanie wizerunku firmy
[/pane] [pane title=”AGREE Radziszewscy”]

 • Opracowanie treści na stronę www
[/pane] [pane title=”Duet Dance Studio”]
 • Opracowanie strategii komunikacji
 • Organizacja wydarzeń specjalnych
 • e-PR
 • Doradztwo wizerunkowe
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych
[/pane] [pane title=”Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej”]

 • Koordynacja i wygłoszenie prelekcji podczas VII i VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów . Tematyka prelekcji:  „Miotacze slajdów do lamusa – Jak osiągać cele prezentacji multimedialnych?”
  „Sztuka autoprezentacji – jak Cie widzą… tak się sprzedasz”
  „Wystąpienia publiczne, Wystąpienia medialne, 100 rzeczy, o których warto pamiętać”
  Wystąpienia publiczne bez tajemnic, czyli jak przekonać do siebie nawet najbardziej opornych
  Rzecznictwo i mediacje z decydentami
[/pane] [pane title=”Spectrum Consulting”]spectrum_logo

 • Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu CSR
[/pane] [pane title=”Zorton”]
 • Prowadzenie relacji z mediami
 • Współpraca z blogerami
 • Artykuły sponsorowane[/pane] [/accordion]