Na te i inne pytania odpowiadamy podczas zajęć pt. „Marketing usług lotniczych i spedycji”, które prowadzimy w Technikum Lotniczym w Warszawie, na zlecenie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu br. a zakończą w marcu 2015 r. Podczas zajęć, omawiając zagadnienia marketingu i spedycji staramy się „zaszczepić” w uczniach zainteresowanie nowoczesnymi formami marketingu, a zwłaszcza promocji.