Eksperci PRowni brali udział w opracowaniu i wdrożeniu konkursu na najlepszą strategię promocji projektów badawczo – rozwojowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt wdrażany był przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 19 listopada odbyła się w Warszawie konferencja, podczas której ogłoszono zwycięzców konkursu.

W drugiej części konferencji wystąpią eksperci zajmujący się promocją i PR, a także komercjalizacją wyników badań naukowych. Anna Zakrzewska (PRownia) opowiedziała o roli budowania wizerunku i działań PR podczas wprowadzania nowych produktów na rynek. Dr Karolina Czarnecka wyjaśniła z perspektywy „brokera innowacji”, dlaczego odpowiednia komunikacja na linii firma – instytucja naukowa odgrywa zasadniczą rolę w procesie komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Dr Krzysztof Senger z firmy Deloitte przybliżył skuteczny model komercjalizacji wyników prac B+R.