Od stycznia br. ekspert PRownii zaangażowany jest w program Trade Milk w zakresie promocji. Program zakłada 3-letnie działania promocyjne wysokiej jakości  produktów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej na rynku Chińskiej Republiki Ludowej oraz Federacji Rosyjskiej.

Zadaniem programu Trade Milk jest przede wszystkim wzmocnienie pozytywnego wizerunku europejskich przetworów mlecznych, wzrost rozpoznawalności wysokiej jakości europejskich produktów mlecznych oraz wzrost sprzedaży produktów objętych programem. Partnerami programu są m.in. Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHiPM).

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.trademilk.eu