PRownia realizuje projekt pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach eksperci PRownii świadczą usługi doradztwa marketingowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych na terenie subregionu leszczyńskiego.

Do zadań ekspertów PRownii należą:

 • dokonywanie analizy dotychczasowych działań marketingowych w/w podmiotów;
 • dokonanie diagnozy obecnego stanu w/w podmiotów;
 • diagnoza rynku, na którym działają w/w podmioty;
 • opracowywanie strategii marketingowej dla w/w podmiotów;
 • opracowywanie identyfikacji wizualnej dla w/w podmiotów;
 • opracowywanie strategii promowania w/w podmiotów;
 • przygotowywanie kampanii promocyjnych na potrzeby w/w podmiotów;
 • wykonywanie tzw. namingu;
 • tworzenie stron internetowych oraz prowadzenie szkoleń z ich obsługi dla przedstawicieli w/w podmiotów;
 • tworzenie kont/profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) oraz prowadzenie szkoleń z ich obsługi dla przedstawicieli w/w podmiotów;
 • prowadzenie warsztatów o tematyce związanej m.in. z: promocją w/w podmiotów, modelami współpracy z mediami, obsługą kont społecznościowych, sposobami oznaczania materiałów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. środki z budżetu Unii Europejskiej), promowaniem wydarzeń w/w podmiotów, współpracą w/w podmiotów z przedsiębiorcami (biznesem) – metody, techniki, zasady, dobre praktyki itp.;
 • opracowanie koncepcji graficznej gadżetów w/w podmiotów;
 • przygotowywanie scenariuszy związanych z działaniami promocyjnymi, nadzór nad realizacją strategii marketingowych.