Tradycyjnie już w okresie około noworocznym każdy z nas zastanawia się nad tym co wydarzyło się w minionym roku, robi bilans „zysków i strat”. Po tych przemyśleniach przychodzi czas na konkretne postanowienia „W przyszłym roku zrobię to lepiej! (albo w ogóle to zrobię)”. Na listach rzeczy do odhaczenia zazwyczaj królują hasła „schudnę” czy „będę więcej zarabiać”. A co z odrobiną przyjemności i samorozwojem?

W codziennym, zabieganym świecie stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, skupiając się na „mieć”, a nie „być”. Zapominamy o tym jak ważne jest inwestowanie w siebie i w swoją edukację i rozrywkę. Często spotykamy się z sytuacją, że osoby po pięćdziesiątce poświęcają się w całości swoim dzieciom i wnukom, uważając, że nie ma już sensu „tracić” czasu na swoją osobę.

Jak pokazują wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego – Edycja III ,  36% Polaków (niemal 9 mln osób) w wieku 18-59/64 lata podnosiło swoje kwalifikacje w roku, w którym przeprowadzono badanie. 5% (1,2 mln) uczestniczyło jedynie w obowiązkowych kursach BHP i przeciwpożarowych, 15% (3,6 mln) podnosiło swoje kompetencje na nieobowiązkowych kursach i szkoleniach, 16% uczyło się samodzielnie. Najbardziej bierną grupą pod kątem dokształcania się byli ludzie starsi – można zaobserwować systematyczny spadek aktywności szkoleniowej i samokształceniowej od wieku około 45 lat – wśród osób w wieku 50–59/64 lata było to jedynie około 9% , natomiast dla przykładu w grupie wiekowej 18–44 około 17% osób brało udział w kursach i szkoleniach. Optymistycznie nie nastraja fakt, że w dalszym ciągu chęć aktywności szkoleniowej spada wraz z wiekiem – w grupie 50-59/64 lata deklarują ją jedynie 2-3 osoby na dziesięć.  Nowy Rok jest świetną okazją, aby tę sytuację zmienić – pora na konkretne postanowienia!

Obecnie rynek rozrywkowo-edukacyjny coraz bardziej otwiera się na osoby po 50-tym roku życia, oferując coraz to nowe aktywności. Bez problemu znajdziemy jogę, fitness czy aqua aerobik dedykowany właśnie tej grupie wiekowej. Szkoły językowe proponują specjalne kursy dla seniorów z programami dostosowanymi do praktycznych sytuacji życiowych. Prawdziwy rozkwit przeżywają Uniwersytety Trzeciego Wieku, które oferują całą gamę zajęć dla seniorów: od plastyki, ogrodnictwa po literaturoznawstwo i astronomię. W tyle nie pozostają również programy unijne. W tej chwili w większości województw dostępne są usługi, które mają na celu aktywizowanie  i edukację osób po 50-tym roku życia.

Jedną z nich jest projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywny Emeryt”, który jest przeznaczony dla osób po 50. roku życia z terenu województwa małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Oferuje on indywidualne doradztwo zawodowe, a także szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, w tym:
– elastyczne formy zatrudnienia i wolontariat
– podstawy prawne działalności gospodarczej i możliwe formy jej prowadzenia,
– rejestrowanie firmy,
– podatki i ubezpieczenia w ramach własnej działalności gospodarczej,
– świadomość biznesowa,
– rozpoznawanie rynku,
– źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy,
– przygotowanie biznes planu,
– przygotowania do uruchomienia działalności gospodarczej.

Podsumowując – jest w czym wybierać. Teraz czas na naprawdę poważne i konkretne postanowienia, a Nowy Rok będzie należał do pokolenia 50+!

Usługa doradczo-szkoleniowa w ramach projektu systemowego PARP pt. „Aktywny Emeryt”

Usługa szkoleniowo-doradcza w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Aktywny Emeryt” została zlecona podmiotowi wybranemu zgodnie z ustawą PZP – FIRMIE 2000 Sp. z o.o.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obserwowany w ostatnich latach narastający problem przedwczesnego wycofywania się i „wypychania” z rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym skutkuje marnowaniem potencjału firm i ograniczaniem kapitału społecznego Polaków. Wśród wielu przyczyn tego zjawiska zwraca uwagę niski poziom kompetencji miękkich – niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, niedostateczne umiejętności w zakresie pracy zespołowej (w tym w ramach zespołów międzypokoleniowych), komunikacji, asertywności, wysoki poziom lęku przed zmianą czy brak zdolności adaptacyjnych. Usługa szkoleniowa ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników w wieku okołoemerytalnym poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy.

Więcej informacji na: www.50plus.parp.gov.pl